Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Tipuri de avize
Contact
Despre noi

Societatea Civila “Cosma si Asociatii” este agent autorizat al operatorului Uniunea Națională a Barourilor din România al Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, desfășurând în acest sens operațiuni de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere (aviz de ipotecă, aviz de fiducie, aviz specific, aviz de ipotecă – creanţe securizate, aviz de ipotecă – obligaţiuni ipotecare) , intermediază accesul la baza de date şi alte servicii accesorii legate de Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Orice solicitant care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, vrea să modifice inscrierile efectuate anterior, ori să stingă sau să anuleze avizul înscris inițial, trebuie să completeze un formular de aviz specific pentru fiecare tip de operațiune ce se dorește a fi efectuată, formular care se completează la sediul societății noastre.

La primirea formularului de aviz Societatea Civilă de Avocați ”Cosma și Asociații”, prin personalul avizat, este obligată să verifice dacă solicitantul este persoană interesată pentru a face înregistrări în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. În acest scop poate efectua toate verificările pe care le consideră necesare și poate solicita comunicarea de acte sau informații de la acesta. Societatea Civila de Avocati „Cosma si Asociatii” procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de garanţie completat şi cele cuprinse în contract şi totodată o verificare a valabilităţii actului juridic respectiv.

Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de garanţie în Arhivă este o obligaţie, iar „personalul arhivei (operatorii de arhivă) nu are dreptul şi nici nu poate fi ţinut să ia măsuri cu privire la corectitudinea informaţiilor introduse în arhivă”, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

În eventualitatea în care solicitantul este reprezentat în fața agentului, împuternicitul trebuie să fie mandatat printr-o procură autentică care va fi lăsată în original în păstrarea Societății Civile de Avocați ”Cosma și Asociații”.

Tarifele pentru operațiunile de înscriere în baza de date a Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare sunt stabilite prin raportare la dispozițiile legale și la tarifele prescrise de operatorul UNBR și se compun din:
• taxa fixa datorată bugetului de stat de către beneficiarii serviciilor de înscriere a avizelor de garanție în arhiva, stabilită potrivit dispozițiilor art. 24 din O.G. nr. 89/2000 și
• taxa percepută de Societatea Civilă de Avocați ”Cosma și Asociații” pentru serviciile oferite.

Potrivit dispozițiilor art. 24 din O.G. nr. 89/2000 taxele datorate către bugetul de stat sunt următoarele:

Aviz de ipoteca
 • 30 lei pentru înscrierea fiecărui aviz de ipotecă iniţial;
 • 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial;
 • 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă iniţial;
 • 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial;
 • 20 lei pentru avizul de cesiune a creanţei ipotecare;
 • 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
 • 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial;
 • 20 lei pentru avizul de menţinere a ipotecii;
 • 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
 • 20 lei pentru avizul de preluare în contul creanţei;
 • 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
 • 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
 • 30 lei pentru avizul de transformare;
 • 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial.
Aviz de fiducie
 • 60 lei pentru înscriere aviz de fiducie iniţial;
 • 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;
 • 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie iniţial;
 • 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial;
 • 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial;
 • 60 lei pentru avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial.
Aviz specific
 • 40 lei pentru înscriere aviz specific iniţial;
 • 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific iniţial;
 • 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific iniţial;
 • 20 lei pentru avizul de stingere a avizului specific iniţial;
 • 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific iniţial;
 • 40 lei pentru avizul de reactivare a avizului specific iniţial.
Aviz de ipoteca - creante securitizate (L. 31/2006)
 • 30 lei pentru înscriere aviz de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
 • 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
 • 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creanţe securitizate;
 • 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creanţe securitizate;
 • 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
 • 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
 • 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate;
 • 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - creanţe securitizate.
Aviz de ipotecă - obligaţiuni ipotecare (L. 32/2006)
 • 30 lei pentru înscriere aviz de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
 • 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
 • 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;
 • 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligaţiuni ipotecare;
 • 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
 • 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
 • 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare;
 • 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă iniţial - obligaţiuni ipotecare.
Pentru orice alte avize necesare înscrierii în arhivă a actelor şi faptelor juridice prevăzute de lege serviciile de înregistrare în arhivă a avizelor de înscriere se taxează cu 30 lei.

Taxele percepute de Societatea Civilă de Avocați ”Cosma și Asociații” pentru serviciile oferite se vor comunica la momentul formularii unei cereri in acest sens.
Copyright © 2010-2013 Executari.eu